logo

Zobacz nasze meble na Meble Gdańskie

georg wilhelm friedrich hegel

"Dzieło sztuki stoi wyżej, niż dzieło natury" - Georg Wilhelm Friedrich Hegel